MB Bank năm 2018 lợi nhuận đạt hơn 7.000 tỷ đồng

VAYTIEUDUNGDN.COM

random image

MB Bank năm 2018 lợi nhuận đạt hơn 7.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị tổng kết mới đây, Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam (MBB) cho biết, năm 2018 lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2017.

 

ngân hàng mb bank

Cụ thể, năm 2018, MBB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2017; dư nợ đạt khoảng 210.000 tỷ đồng; huy động đạt gần 245.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Nợ xấu ở mức 1,21%.

Tổng tài sản của MB Bank đạt hơn 352.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017; vốn điều lệ đạt hơn 21.000 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2017.

Tại hội nghị, ông Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB Bank cho biết, năm 2019, MBB đặt kế hoạch tổng tài sản dự kiến đạt 390.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 12%, dư nợ tăng 15% (hoặc theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước), lợi nhuận trước thuế tăng 20%; kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%.

 

CaFeLand