Cập nhập tin tức sự kiện từ các ngân hàng tại Đà Nẵng

VAYTIEUDUNGDN.COM

random image

Lãi suất các khoản nợ xấu VAMC đã mua là bao nhiêu

Lãi suất những khoản nợ xấu này được tính theo lãi suất huy động vốn bình quân 12 tháng và mức chênh lệch giữa lãi cho vay ngắn hạn...
« 1 2 3 4 5 6